Skip to main content
Skip table of contents

Skupiny a oprávnenia

  • Skupiny majú názov a zoznam oprávnení.

  • Počet skupín nie je obmedzený. Prevádzkar si ich môže vytvoriť koľko potrebuje (čašník, vedúci smeny, a pod.).

  • Skupinu admin/administrátor nie je možné vymazať. Táto skupina má nastavené vždy všetky oprávnenia.

Vytvorenie novej skupiny

  • V ľavom MENU kliknite na Administrácia Skupiny a práva a kliknite na ikonu +

Skupiny a prava.png

  • v editácii skupiny vyberte a označte práva, ktoré chcete, aby mala daná skupina

Pouzivatelia-5.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.