Skip to main content
Skip table of contents

Správa používateľov a oprávnenia

Používatelia

 • Používateľovi sa oprávnenie priamo nepriraďuje.

 • Používateľ môže byť pridaný do jednej alebo viacerých skupín. Používateľ má potom oprávnenia podľa toho, do akej skupiny je priradený.

Skupiny a oprávnenia

 • Skupiny majú názov a zoznam oprávnení.

 • Počet skupín nie je obmedzený. Prevádzkar si ich môže vytvoriť koľko potrebuje (čašník, vedúci smeny, a pod.).

 • Skupinu admin/administrátor nie je možné vymazať. Táto skupina má nastavené vždy všetky oprávnenia.

Pridanie nového používateľa

 • Prihláste sa do WebAdmina

 • V ľavom MENU vyberte Administrácia Používatelia a kliknite na ikonu +

Pridanie noveho pouzivatela.png

Pridanie nového používateľa

 • Vyplňte prihlasovacie údaje používateľa. Priradenie do skupiny (Administrátor / Obsluha / a pod.) je povinné - podľa toho mu budú pridelené aj používateľské práva. PIN kód musí byť vytvorený zo 4 číslic a musí byť unikátny.

  Pouzivatelia-2.png
 • Po uložení viete používateľovi meniť heslo, PIN a jeho práva v editácii

Sprava pouzivatela.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.