Skip to main content
Skip table of contents

Stoly

V prípade, že chcete mať k dispozícii stoly, je potrebné ich najskôr pridať v rámci webového rozhrania. Zároveň je potrebné mať zvolený spôsob vedenia účtov “Otvorené účty”, čím sa zobrazí tlačidlo na pridanie nového účtu a teda aj zvolenie konkrétneho stolu.

Stoly sa rozdeľujú do miestností a preto odporúčame najskôr pridať miestnosti a potom do nich rozdeliť stoly. Názvy stolov by mali byť v každej miestnosti iné, nakoľko na bonoch sa nezobrazuje priamo miestnosť a stôl ale len stôl samotný.

Nové stoly možno zapísať s iniciálkami miestnosti pre lepšiu orientáciu v rámci účtov:

Screenshot 2024-04-24 at 10.44.42.png
  • Po pridaní stolov je potrebné poslať tieto zmeny do pokladne. Pre import stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu “Nahrať do pokladne”.

Po nahratí stolov cez webadmin je teraz možné rozloženie stolov v rámci mapy stolov. Návod nájdete v sekcii Mapa stolov .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.