Skip to main content
Skip table of contents

Mapa stolov

Mapa stolov je grafický nadstavbový režim do aplikácie PapayaPOS (iba pre verziu PRO), ktorá užívateľovi umožňuje:

 • vytvárať zóny/priestory, ktoré má v reštauračnom zariadení (terasa, interiér, VIP, a pod.)

 • vytvárať stoly s rôznymi parametrami v daných zónach, konkrétne:

  • meniť tvar stolov (štvorec, kruh, obdĺžnik)

  • meniť názvy stolov

  • meniť farby stolov (6 farieb)

  • otáčať a presúvať a meniť veľkosť stolov

 • vytvárať a manažovať účty pomocou grafického rozhrania

Pre koho je mapa stolov určená?

 • pre klientov, ktorý majú gastro prevádzku a obsluha potrebuje vizuálne identifikovať stoly a účty zákazníkov

 • pre klientov s licenciou Papaya POS PRO

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.