Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie skladovej položky

V skladovom systéme Papaya POS si skladové položky môžeme rozdeliť do dvoch kategórii:

Jednoúčelová skladová položka

Je to skladová položka, ktorá je vytvorená len pre jednu predajnú položku a s inými predajnými položkami sa už nebude prepájať. Ide hlavne o kusový predaj konkrétneho produktu ako napríklad fľaškový nápoj, tričko, prípadne iný produkt.

V tomto prípade sa produkt vždy naskladňuje v kusoch a rovnako sa v kusoch aj predáva. Tento produkt sa už nedá využiť v iných predajných položkách v rámci receptúry.

Vytvorenie jednoúčelovej skladovej položky:

Vytvára sa cez predajnú položku, kde v dolnej časti editácie položky sa nachádza pole “Skladová položka

 • Po odkliknutí je potrebné vyplniť názov (môžete skopírovať názov predajnej položky)

 • Fixná priemerná cena = nákupná cena tovaru bez DPH

 • Skladová jednotka bude vždy v tomto prípade Ks, nakoľko s inými jednotkami sa pri jednoúčelovej skladovej položke nepracuje

 • V prípade potreby vyberiete skladovú skupinu

 • Minimálne skladové množstvo určuje minimálny počet kusov na sklade. Ak skladové zásoby pôjdu pod stanovené číslo, v rannom reporte Vás Papaya upozorní na doobjednanie daného tovaru.

 • Ak nepotrebujete špecificky určiť, že sa daná položka musí odpisovať z konkrétneho skladu, sklad odporúčame vždy nechať podľa pokladne

  Po uložení položky sa vytvorí skladová karta spolu s receptúrou prepojenou na danú predajnú položku. Pri predaji 1ks tejto položky sa vždy zo skladu odpíše 1ks skladovej položky.

Viacúčelová skladová položka

Skladová položka, ktorá sa bude používať vo viacerých predajných položkách a odpis zo skladu môže byť v rámci položiek iný, taktiež sa odpisuje iba určité množstvo, ktoré si zvolíme v receptúre.

Využíva sa najmä v položkách, ktoré sa skladajú z viacerých skladových položiek ako napríklad Cappuccino, ktoré sa skladá zo zrnkovej kávy a mlieka. Spadajú sem aj miešané nápoje alebo jedlá. Naskladnenie viacúčelovej skladovej položky môže byť v inej jednotke ako sa vyskladňuje pri predaji

Pri naskladňovaní alkoholu je potrebné využívať viacúčelovú skladovú položku, nakoľko sa z celej fľaše alkoholu vyskladňuje len určité množstvo.

Vytvorenie viacúčelovej skladovej položky:

Skladová položka sa vytvára iba v sekcii Sklad Skladové položky, kliknutím na ikonu +

 • Kód produktu je voliteľný, vďaka nemu je možné robiť hromadný import príjemky cez CSV tabuľku

 • V prípade alkoholu je kód produktu (EAN kód) POVINNÝ

 • Fixná priemerná cena = nákupná cena bez DPH

 • Daňovú hladinu volíte podľa toho či ste platcom DPH alebo nie

 • Skladová jednotka je jednotka, ktorú budete používať na naskladňovanie (napr. fľaša)

 • Predajná jednotka slúži na vyskladnenie pri predaji (napr. liter)

 • Skladová jednotka s môže líšiť od predajne, no ak plánujete naskladňovanie a automatické vyskladňovanie spracovávať v rovnakej jednotke, tak je potrebné obe jednotky zapísať rovnako a prepočtový koeficient bude v tomto prípade zapísaný číslom 1.

 

 • V prípade, že chcete naskladňovať tovar napríklad v kilogramoch a predávať v gramoch, zápis bude nasledovný:

  Skladová jednotka: Kg
  Prepočtový koeficient: 1000
  Predajná jednotka: g

  Dôležité je pri prepočítavaní sa pýtať otázku, koľko kilogramov je jeden gram? Preto je prepočtový koeficient 1000.

 • Ak chceme naskladňovať fľaše alkoholu, zápis bude nasledovný:

  Skladová jednotka: Fl.
  Prepočtový koeficient: 0,7 (zapisujeme podľa objemu fľaše, fľaša môže byť litrová, 0,5L alebo iný objedm)
  Predajná jednotka: l

  V prípade inej predajnej jednotky napr. ml by bol prepočtový koeficient 700.

 • Ak chceme naskladňovať napr. sud piva:

  Skladová jednotka: Sud/Keg
  Prepočtový koeficient: 15/30/50 (podľa objemu litrov)
  Predajná jednotka: l

  Následne pri príjemke naskladňujeme sudy a pri predaji sa odpisujú už litre.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.