Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie novej menu kategórie a položky

Vytvorenie novej kategórie v MENU

  • V ľavom MENU vyberte Nastavenie podnikuMenu kategórie a kliknite na ikonu +

Frame 1 (1).png
  • vyplňte formulár a kliknite na Uložiť a pridať

    • Názov - názov kategórie, ktorá sa bude zobrazovať vo vašej pokladni

    • Nasleduje za kategóriou - vyberiete umiestnenie kategórii v pokladni

image-20240415-092151.png

Editácia kategórie

  • kategóriu jednoducho editujete pomocou ikony ceruzky

Manual 2.png
  • Vďaka editácii celej kategórie viete meniť hromadne všetky položky celej kategórie

Zmena DPH položiek v kategórii

  • Ak chcete zmeniť DPH hromadne, pre celú kategórie, použite ikonu %.

Manual 2 (1).png
  • V rozbalenom okne zvoľte novú DPH. Zmenená DPH bude platiť pre všetky položky v danej kategórii.

image-20240415-093146.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.