Skip to main content
Skip table of contents

Video Manuály

Webadmin – administrácia

https://www.youtube.com/watch?v=dlpci37Fhrw

Webadmin – nastavenie podniku

https://www.youtube.com/watch?v=dgqvitBjEnM

Webadmin – reporty

https://www.youtube.com/watch?v=PJFsQG__MUU

Webadmin – sklady

https://www.youtube.com/watch?v=6aXTAho1jAM

Webadmin – receptúry

https://www.youtube.com/watch?v=UWmW2693YwQ

Webadmin – mesačná uzávierka

https://www.youtube.com/watch?v=38IU4PZVKGM

Aplikácia pokladňa – všeobecné info o aplikácii

https://www.youtube.com/watch?v=oX3AWaf6jPU

Aplikácia pokladňa – otvorené účty a pultový predaj

https://www.youtube.com/watch?v=jQkCpRLAwJQ

Aplikácia pokladňa – práca s aktívnym účtom

https://www.youtube.com/watch?v=HoVbmHZYjNo

Aktivácia funkcie "Mapa stolov"

https://www.youtube.com/watch?v=SN9AV6FbQt4

Ako vytvoriť novú zónu? 

https://www.youtube.com/watch?v=9W1L1IS05K4

Ako upraviť rozloženie, veľkosť a tvar stolov v danej zóne?

https://www.youtube.com/watch?v=uyS1mmpLRZ0

Ako vytvárať a manažovať účty na jednotlivé stoly?

https://www.youtube.com/watch?v=M7_oG7afC3M

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.