Skip to main content
Skip table of contents

Synchronizácia produktov a cenníkov vo Web Admine a pokladni

Ako postupovať, ak som vytvoril som nové produkty, ale nevidím ich v pokladni?

V prípade cloudového riešenia sa nové položky a zmeny v nich neprejavujú automaticky aj v pokladni. Týmto si viete dopredu pripraviť menu a nijak nezasahovať do prevádzky. Pre importovanie zmien do pokladne viete využiť dva spôsoby.

 1. Stiahnutie menu zo serveru v aplikácii Papaya POS

  • Prejdite cez tri bodky do nastavení

  • Vyberte “Editácia Menu”

  • V prípade zariadenia orientovaného na šírku, kliknite na “Importovať zo servera”, čím sa načítajú všetky zmeny z cloudu.

   Frame 3 (4).png

 2. Poslanie zmien v menu cez webadmin Papaya POS

  • Vo webadmine Papaya POS prejdite cez Administrácia → “Pokladne”,

  • Na konkrétnej pokladni, kam chcete poslať nové menu stlačíte ikonu dvoch šípiek pri riadku cenník. Týmto sa pošle požiadavka na stiahnutie zmien do aplikácie a menu sa stiahne.

Frame 3 (5).png
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.