Skip to main content
Skip table of contents

Storno alebo iná zmena dokladu

Storno dokladu

Už uhradený doklad nájdete v sekcii Účty, kde cez ikonu lupy vyhľadáte buď konkrétne číslo účtu alebo bez vyplnenia údajov stlačíte tlačidlo vyhľadať a zobrazia sa všetky uzavreté účty.

  • Kliknutí vyberiete účet, ktorý chcete stornovať.

  • V pravom hornom rohu sa zobrazí tlačidlo “Návrat”, ktorým účet stornujete.

  • Po stlačení sa vytvorí storno účet a zobrazia sa platidlá.

  • Vyberiete platidlo cez ktoré chcete účet stornovať a po potvrdení sa storno doklad vytlačí.

Frame 3 (8).png
Frame 3 (10).png

Storno položky z účtu

V takomto prípade postupujete rovnako ako pri storne dokladu, avšak po zobrazení výberu platidiel stlačíte šípku späť a storno účet zostane otvorený.

  • Ide o storno účet, takže na účte musia zostať položky, ktoré chcete stornovať.

  • Ostatné položky je potrebné označiť kliknutím a zrušiť ich z účtu pomocou tlačidla v spodnej časti účtu.

  • Ak na účte zostali iba tie položky, ktoré chcete stornovať, je potrebné storno účet uzavrieť pomocou požadovaného platidla kliknutím na výslednú storno sumu v rámci účtu.

  • Po uzavretí vyjde storno doklad len s vybranými položkami, ktoré zostali na storno účte.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.