Skip to main content
Skip table of contents

Skladové skupiny

Ako prvé vždy odporúčame vytvoriť si skladové skupiny, nakoľko si potom pri vytváraní skladových položiek vyberáte, do akej skupiny daná položka patrí. Ak by ste si skladové skupiny nevytvorili dopredu, v prípade, že by ste si chceli tieto položky “upratať” museli by ste vstúpiť do každej skladovej položky a samostatne priradiť položku do skupiny.

Skladové skupiny slúžia na lepšie filtrovanie v skladových reportoch a tiež pre vytvorenie inventúry len pre vybrané skupiny.

Vytvorenie skladovej skupiny nájdete v sekcii Skladové skupiny a pomocou tlačidla + vytvoríte novú skupinu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.