Skip to main content
Skip table of contents

Skladové pohyby

Skladové pohyby slúžia na kontrolu prijatého a tiež vydaného tovaru. Tento report zobrazuje všetky vyskladnené a naskladnené položky v rámci zvoleného časového obdobia.

Pomôcť vám môžu filtre, ktorými si upresníte požadované vyhľadávanie konkrétneho prevodu.

Screenshot 2024-03-27 at 09.17.31.png

Kliknutím na číslo Príjemky/Výdajky v prvom stĺpci si otvoríte konkrétny prevod. Prevod ukáže spolu s konkrétnou vybranou položkou aj ostatné položky, ktoré sa na Príjemke/Výdajke nachádzajú.

Screenshot 2024-03-27 at 09.38.26.png

K dispozícii je aj stĺpec číslo účtu, ktorým sa dostanete v prípade predaja na konkrétny účet, kde bola položka prepojená so skladovou položkou predaná. Vďaka tomu si viete detailne dohľadať nezrovnalosti v skladovom systéme.

Ak si vo filtroch konkretizujete doklad napr. na príjemku, ukáže vám sumárnu sumu za prijatý tovar vo vami vybranom období.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.