Skip to main content
Skip table of contents

Režim práce

Každé zariadenie v prevádzke vie fungovať v jednom z režimov Otvorené účty alebo Pultový predaj. Režim si môže zvoliť každý používateľ v pokladni, v základnom menu:

  • NastaveniaĎalšie nastaveniaSpôsob vedenia účtov.

Pultový predaj

Papaya sa v režime pultového predaja správa tak, aby vás zbytočne nezaťažovala informáciami o účte, ktoré sú dôležité pre prevádzky reštauračného typu. Tlačítko na vytvorenie nového účtu je v tomto režime schované. Účet sa totiž vytvorí automaticky po výbere položky z menu. Papaya naň automaticky pridá zvolenú položku. V porovaní s režimom Otvorených účtov od vás systém nebude vyžadovať názov účtu a číslo stola, na ktorý sa má účet priradiť.

Otvorené účty

Papaya v režime otvorených účtov zobrazí vždy pre vytvorením nového účtu okno, na ktorom viete účtu priradiť stôl alebo zadať jeho názov. Zadanie týchto informácií je však nepovinné - viď. tlačítko Účet bez stola. Navyše je ich možné dodatočne zmeniť cez ikonu stola v prípade, že máte kliknuté na daný účet a v tomto zobrazení viete aj meniť názov účtu.

Kombinovanie režimov práce

Oba režimy práce môžete vo vašej prevádzke kombinovať.

Ak máte reštauráciu s barom, tak si zapnite pultový predaj na tablete, ktorý je na bare a čašníkom obsluhujúcim pri stoloch nastavte režim otvorených účtov.

Aj na zariadení so zapnutým pultovým predajom môžete sledovať a upravovať účty vytvorené na čašníkmi, ktorí pracujú v režime otvorených účtov.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.