Skip to main content
Skip table of contents

Príjemky / Výdajky

Sekcia príjemky a výdajky slúži na príjem, výdaj a taktiež prevod tovaru.

Screenshot 2024-03-25 at 11.25.53.png

Pre vytvorenie príjemky alebo výdajky

  • Kliknite na ikonu + na vrchnej strane stránky.

  • Ak si želáte vykonať prevod medzi dvomi skladmi, použite ikonu šípiek vedľa ikony +.

V prehľade Príjemky/Výdajky sa nachádza aj filter, pomocou ktorého si viete odfiltrovať len pohyby, ktoré Vás zaujímajú vo vami zvolenom časovom období. Tieto Prevody si viete stiahnuť do PDF dokumentu.

Screenshot 2024-03-25 at 11.24.36.png

Skladové pohyby

Pri pohybe je potrebné vyplniť sklad, s ktorým sa pracuje a typ pohybu, či ide o príjemku alebo výdajku. Ostatné polia sú voliteľné a viete si každý prevod špecifikovať a správne zaradiť.

Následne po vyplnení údajov pridávate už konkrétne položky, ktoré chcete buď naskladniť, alebo vyskladniť.

  • Ak chcete pridať ďalšiu položku, použite tlačidlo pridať.

  • Ak ešte nemáte pre nový tovar vytvorenú skladovú položku, využite tlačidlo Vytvoriť a pridať.

  • Je potrebné zapísať množstvo, s ktorým pracujete.

  • Jednotková cena bez DPH a taktiež s DPH sa doplní len v prípade, že ste si cenu vyplnili v skladovej položke. Ak je cena za jednotku iná, môžete ju prepísať a začne sa počítať priemerná cena na danú skladovú položku.

  • Po vyplnení všetkých položiek pohyb ukončíte tlačidlom Uložiť.

Screenshot 2024-03-25 at 11.24.59.png

Prevod medzi skladmi funguje rovnako. Zmena je len pri prvom formulári, kde si vyberáte z akého skladu sa má tovar preskladniť na aký sklad.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.