Skip to main content
Skip table of contents

Prehľadová a denná uzávierka

Pre potreby prehľadov o predaji je v súčasnej dobe možné vytvoriť 2 druhy uzávierok / výkazov predaja.

 • Prehľadová uzávierka

 • Denná uzávierka

Obsahom a vzhľadom sú prehľadová i denná uzávierka identické, tlačia vždy:

 • Prehľad tržieb / vratiek za odstúpenia v režime eKasa. Prehľad obsahuje i položkový report – tj. počet predaných/vrátených položiek, prípadne i prehľad faktúr a ich VS za dané obdobie)

 • Prehľad platieb kartou evidovaných cez platobný terminál, v členení na VISA a MC transakcie.

Poznámka: v praxi by mal byť prehľad tržieb / vrátených prostriedkov režime eKasa identický s prehľadom platieb kartou evidovaných cez platobný terminál, nakoľko všetky platby sú realizované cez platobný terminál. V prípade príkladu uvedenom na obrázku sa tieto výkazy nezhodujú z dôvodu použitia testovacieho prostredia.)

Rozdiel medzi prehľadovou uzávierkou a dennou uzávierkou je nasledovný:

 • Prehľadová uzávierka poskytuje prehľad o kumulovanom predaji od posledného uzavretého účtovného obdobia (typicky od poslednej dennej uzávierky) do aktuálneho momentu. Je obrazom aktuálneho stavu tržieb a tlačí sa čisto pre prehľad, výsledok sa nikam neukladá.

 • Denná uzávierka poskytuje prehľad o predaji za celé účtovné obdobie (typicky deň) a mala by sa robiť na jeho konci. Výsledok sa ukladá do histórie a je možné sa k nemu vrátiť (viď. nižšie). V momente jej uzavretia sa začína počítať ďalšie účtovné obdobie (typicky deň).

 1. Pre tlač prehľadovej uzávierky je potrebné kliknúť na tri bodky v pravom hornom rohu a následne z ponuky vybrať záložku „Prehľadová uzávierka“.

 2. Pre tlač uloženie a tlač dennej uzávierky je potrebné kliknúť na tri bodky v pravom hornom rohu a následne z ponuky vybrať záložku „Denná uzávierka“.

Prehladova a denna uzavierka.png

Mesačná uzávierka

https://www.youtube.com/watch?v=38IU4PZVKGM&t=35s

Čo ak nefunguje denná uzávierka?

V prípade, že nie je možné vytlačiť dennú uzávierku, bude potrebné preveriť niekoľko možných situácii:

 • skontrolujte, či svieti tlačiareň

 • ak sú medzi účtami doklady, ktoré majú priradenú ikonu červenej tlačiarne a sú teda nevytlačené, bude potrebné tieto účty vytlačiť alebo zrušiť.

 • Vytlačte prehľadovú uzávierku a preverte, či už denná uzávierka nebola vykonaná.

 • V prípade že sa vám stále nedarí vykonať dennú uzávierku, kontaktujte prosím našu technickú podporuJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.