Skip to main content
Skip table of contents

Práca s účtom

Otvorený účet a pultový predaj

https://www.youtube.com/watch?v=jQkCpRLAwJQ&t=146s

Aktívny účet

Aktívny účet je taký účet,

 1. na ktorý sa pridávajú položky po kliknutí na menu

 2. ktorého kompletný obsah je zobrazený v záložke Aktívny účet

 3. ktorý je označený v zozname účtov

 4. ktorého základné informácie - názov, suma - sú neustále viditeľné v hlavičke

image-20240415-070706.png

Vytvorenie nového účtu

Nový účet možno vytvoriť 2 spôsobmi:

 1. Kliknutím na modrú ikonku + (plus). Ikonka je zobrazená iba v režime otvorených účtov.

 2. Kliknutím na ľubovoľnú menu položku ak nie je žiadny účet aktívny. Menu položka sa na účet po jeho vytvorení automaticky pridá.

Novo vytvorený účet sa automaticky stane aktívnym.

https://www.youtube.com/watch?v=HoVbmHZYjNo

Stav účtu

 1. Otvorený - Otvoreným účtom je každý novo vytvorený účet. V zozname účtov nie je označený žiadnou špecifickou ikonkou a je v zozname stále viditeľný.

 2. Uzavretý - Používateľ otvorený účet uzavrel kliknutím na ikonku peňazí a následným potvrdením platobného dialógu. Takýto účet je v zozname účtov označený plnou ikonkou check.

 3. Zrušený - Používateľ otvorený účet zrušil kliknutím na ikonku smetného koša. Účet je v zozname účtov označený rovnako ikonkou smetného koša.

 4. Nevytlačený - Účet je uzavretý, avšak nepodarilo sa k nemu správne vytlačiť účtenku (napr. z dôvodu nesprávne zapojenej tlačiarne). Účtenka môže byť pre tento účet opätovne vytlačená. Takýto účet bude v zozname označený červenou ikonkou tlačiarne.

 5. Zaparkovaný – Účet s odloženou úhradou. Používateľ takýto účet vytvorí tým, že po kliknutí na ikonku peňazí na otvorenom účte nezadá platbu, ale klikne na ikonku hodín. Takýto účet je v zozname účtov označený „prázdnou“ ikonkou check. V budúcnosti je taký účet možné pri prijatí platby štandardne uzavrieť, čím sa jeho stav zmení na „Uzavretý“.

image-20240415-070831.png

Vlastník účtu

Vlastníkom účtu je pracovník/čašník, ktorý účet vytvoril. Zoznam účtov možno potom filtrovať podľa toho, kto je jeho vlastníkom.

Pozor: Z účtovného pohľadu je za peniaze prijaté od zákazníka zodpovedný ten používateľ, ktorý účet uzavrel a nie ten, ktorý ho vytvoril.

Názov účtu

Štandardne priraďuje Papaya každému účtu unikátne číslo - unikátny názov. Ten sa zobrazuje v zozname účtov a tlačí sa aj na objednávku/bon.

Ak chcete, môžete účtu nastaviť aj čitateľný názov ako napr. "Rodinná oslava" alebo "Kamoši z dvora". Takýto účet potom jednoduchšie nájdete v zozname.

V režime otvorených účtov možno názov zadať už pri vytváraní účtu. Ten môžete neskôr zmeniť dlhým klikom na účet v zozname. Názov môžete rovnako meniť aj v režime pultového predaja.

image-20240415-070912.png

Zrušenie účtu

Zrušiť možno iba aktívny účet.

Na zrušenie aktívneho otvoreného účtu stačí kliknúť na ikonku smetného koša. Zrušené alebo už uzavreté účty nie je možné zrušiť.

image-20240415-071111.png

Filtrovanie zoznamu účtov

Zoznam účtov možno filtrovať kliknutím na tlačítka, ktoré sa nachádza v hlavičke zoznamu účtov. Filter pomáha čašníkom vyhľadať konkrétny účet hlavne v situácií, keď máte v prevádzke plno. V súčasnosti je k dispozícií filtrovanie podľa:

 1. vlastníka účtu

 2. stavu účtu

image-20240415-071329.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.