Skip to main content
Skip table of contents

Pokladničný doklad

  • eKasa doklad s QR-kódom

  • Potvrdenie o platbe kartou

  • Celý doklad sa odovzdáva zákazníkovi

Scanned Document page 1.jpg

Viac o pokladničných dokladoch sa dočítate v našom článku https://papayapos.sk/25609/co-vsetko-musi-obsahovat-pokladnicny-doklad/

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.