Skip to main content
Skip table of contents

Inventúra

Inventúra slúži na pravidelnú kontrolu skladových zásob.

Pre začatie inventúry je potrebné zadať dátum a čas, ku ktorému idete inventúru spracovávať. Dátum a čas odporúčame zadať taký, kedy ste naozaj tovar na sklade počítali. Systém berie do úvahy dáta z tohto konkrétneho času a pracuje len s nimi.

 

  1. Kliknete na tlačidlo Začať inventúru.

Screenshot 2024-03-25 at 11.50.42.png
  1. Ak ste teda počítali inventúru po záverečnej, je potrebné konkretizovať aj čas. Ak čas nezadáte, bude automaticky zadaný ako 0 0:00, čím sa vlastne celý deň nepočíta a pracuje s dátumom z 1.3.2024. Následne tak môžu vzniknúť nezrovnalosti.

Screenshot 2024-03-25 at 11.51.06.png
  1. V inventúre si viete vybrať buď konkrétne skladové skupiny, alebo úplne všetky skladové položky.

Screenshot 2024-03-25 at 11.53.22.png
  1. Po začatí sa vám zobrazia všetky zvolené položky so stĺpcom účtovný sklad a fyzický sklad.

  • Účtovný sklad množstvo, ktoré systém eviduje, že by ste mali mať na sklade.

  • Fyzický sklad upravujete už vy, podľa napočítaného množstva.

Vypočítané ceny sú podľa toho, či ide o manko alebo prebytok. Pracujú s priemernými cenami. Ak priemerná cena nie je vypočítaná, pracuje s nastavenou cenou, ktorú ste zadali v konkrétnej skladovej položke.

Po vyplnení všetkých skladových položiek inventúru ukončíte pomocou tlačidla Ukončiť. Inventúra sa uzavrie a už nebude možné upravovať množstvá. Ak chcete z inventúry odísť a vrátiť sa k nej neskôr, inventúru uložte tlačidlom Uložiť.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.