Skip to main content
Skip table of contents

Reporty

Email Reporty

Výkazy a reporty o výkonnosti podniku nájdete v záložke Reporty.

K dispozícii sú Emailové reporty, kde si nastavíte vašu emailovú a požadované prílohy. Každý deň Vám následne bude chodiť informačný email ohľadom výkonnosti prevádzky za predošlý deň. Odporúčame si odkliknúť všetky dostupné prílohy a následne podľa potreby nepotrebné nepoužívať.

Email reporting.png

V tomto reporte sa dozviete okrem predajov na prevádzke aj o výkonnosti zamestnancov. Napríklad akú tržbu mal konkrétny zamestnanec, koľko účtov a taktiež koľko položiek zrušil. Zaujímavý údaj môže byť priemerná dĺžka otvoreného účtu, čím môžeme zistiť ako dlho sa u vás zákazníci zdržia. Súčasťou je aj priemerná suma účtu.

Výkaz predaja

Slúži ako rozpis platidiel a zárobkov za vami určené obdobie. Často sa využíva ako mesačná uzávierka spolu s výkazom položiek.

Vykaz predaja.png

Ak si zvolíte mesačný rozsah dátumu, v spodnej časti nájdete tržby rozpísané v grafe podľa dní. Ak si však zvolíte konkrétny deň, tento graf sa zmení na tržby podľa hodín. Týmto si viete skontrolovať, ktoré hodiny sú počas dňa viac vyťažené a sú teda zárobkovo zaujímavejšie.

Ak je potrebný export týchto dát, nájdete k dispozícii tlačidla pre Export v CSV, Exceli alebo PDF. Využíva sa ako podklad pre vaše účtovníctvo.

Výkaz položiek

V rámci mesačnej uzávierky sa používa aj Výkaz položiek. Tento výkaz slúži na zobrazenie všetkých predaných položiek za vami zvolené časové obdobie. Zároveň sa tu nachádza aj rozpis DPH, ktorý využíva účtovníctvo na kontrolu s reportom z fin. správy.

Vykaz poloziek.png

V rámci tohto reportu si viete aj skontrolovať napríklad najpredávanejšie položky, predikovať ich predajnosť v budúcom období a podľa toho upraviť ich objednanie u dodávateľa.

Rovnako tu nájdete exportné tlačidlá, ktorými si výkaz exportujete do potrebného súboru.

Výkaz alkoholu (SBL)

Ak využívate skladový systém Papaya POS a máte založené skladové položky na alkohol spolu s povinným EAN kódom a vytvorené receptúry, v tomto reporte nájdete potrebné dáta pre kontrolu z colnej správy.

Vykaz alkoholu.png

Výkaz ukazuje množstvo tovaru v skladovej skupine Alkohol a ukazuje množstvo tovaru na začiatku zvoleného obdobia a na konci. Zároveň počíta s fľašami a teda ak máte na sklade 1,5 fl. počíta s tým že máte na sklade 2fl. a z toho len jedna by mala byť otvorená.

Pre správnosť týchto údajov je veľmi dôležité robiť si pravidelné príjemky a správne odpisovanie receptúr. Pri alkohole sú pravidlá vedenia skladových zásob prísnejšie a preto je dôležité zapisovať všetky údaje správne.

Výkaz skladu

Výkaz skladu je k dispozícii pre používateľov skladového systému Papaya POS.

Ukazuje množstvo tovaru na začiatku zvoleného obdobia a na konci jeho obdobia. Zároveň zobrazuje prijaté množstvo a vydané množstvo za vami zvolené obdobie. Tento výkaz slúži aj na kontrolu skladových zásob -aby ste mali ucelené informácie o prijatom a vydanom tovare.

Vykaz skladu.png

Účty

Ide o kontrolu účtov vykonaných na pokladni Papaya POS. Zobrazujú sa tam všetky účty, vytvorené, uzavreté aj zrušené.

Pomocou filtrovacích kritérii si viete upresniť požadované parametre účtu a nájsť ho tak rýchlejšie. Ak chcete nájsť už uzavretý účet, odporúčame vybrať filter “Čas uzavretia”, nakoľko zobrazuje len uzavreté účty.

Ak chcete nájsť účet, ktorý je ešte otvorený alebo bol zrušený, vyberte možnosť “Čas otvorenia”.

Účty.png

V rámci účtov sa nachádzajú všetky informácie o položkách, ktoré boli vytvorené na konkrétnom účte. Pre ich zobrazenie je potrebné kliknúť na malú ikone “i”. V tomto zobrazení sa nachádzajú všetky položky, ktoré obsluha pridala na účet. Zobrazujú sa teda vytvorené položky alebo zrušené so všetkými časovými informáciami a výberom platidla, ktorým zákazník platil.

Vyfiltrované účty si viete vyexportovať pomocou tlačidla a vybrať požadovaný formát exportu.

Videomanuál

https://www.youtube.com/watch?v=PJFsQG__MUU&t=42s
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.