Skip to main content
Skip table of contents

Výnosové strediská

Výnosové strediská slúžia pre rozdelenie tržby v rámci prevádzky napríklad na bar a kuchyňu. Vďaka rozdeleniu viete potom presne oddeliť vaše tržby vo výkaze položiek.

Screenshot 2024-04-24 at 10.48.47.png

Iné výnosové strediská si viete pridať pomocou tlačidla + na ľavej hornej časti webového rozhrania.

  • Priraďte výnosové stredisko ku konkrétnej kategórií

  • Prejdite do Menu kategórie a v rámci editácie kategórie viete priradiť výnosové stredisko.

Screenshot 2024-04-24 at 12.00.32.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.