Skip to main content
Skip table of contents

Poznámky

Poznámky slúžia pri objednávke ako dodatočná informácia pre kuchyňu alebo iné výdajné miesto, kde sa nachádza bonovacia tlačiareň. Vďaka poznámke na bon viete konkretizovať typ položky na účte

Príklad 1: Ak predávate Pizzu a poznámka bude bezlepkové cesto,

Príklad 2: Zákazník si objedná burger bez cibule.

Screenshot 2024-04-24 at 10.44.54.png
  • Pre pridanie použite tlačidlo + v ľavom hornom rohu

  • Vyplňte jej názov

  • Uložte poznámku.

Poznámky sa po pridaní budú automaticky zobrazovať v aplikácii.

Priamo v aplikácii pridávate poznámku dlhším podržaním konkrétnej položky - v hornej časti nájdete poznámku na bon. Poznámku môžete nájsť rýchlejšie pomocou zadania začiatočných písmen, čím sa hľadanie zúži.

V prípade že chcete používať rýchlu poznámku na bon, je potrebné túto funkciu zapnúť vo vašej pokladni.

  • Nastavenia Ďalšie nastavenia → Zakliknite Funkcia rýchlej poznámky na bon.

Rychla poznamka na bon.png
  • V rámci pokladni bude pri položke s poznámkou k dispozícií malá vytmavená časť, na ktorú ak kliknete, zobrazia sa vám poznámky. Ak poznámka nie je žiadaná, kliknite na zvyšnú nevytmavenú časť položky.

  • Ak chcete pridať viac poznámok na bon, je potrebné na konkrétnu položku podržať a pridať ďalšiu poznámku.

Poznamka na bon 2.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.