Skip to main content
Skip table of contents

Dodávatelia

Doplnenie dodávateľov pomáha rozlišovať príjemky, ktoré evidujete v sekcii Príjemky/výdajky. Vytvorením dodávateľa si zároveň evidujete kontaktné údaje pre prípad komunikácie.

Vytvorenie dodávatela spočíva len vo vyplnení údajov, kde pole s hviezdičkou je povinné, ostatné polia sú voliteľné.

Odporúčame vytvoriť si dodávateľov ešte pred vytváraním prvých príjemiek.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.