Skip to main content
Skip table of contents

Cenník

Cenník slúži na rozdelenie položiek do samostatných cenníkov alebo precenenia položiek ak je potrebné tieto ceny meniť na pravidelnej báze (napr. Happy hour, iná prevádzka má aj iné ceny)

  • Cenník si pridáte pomocou tlačidla “pridať cenník”

  • Po zadaní názvu sa vo vrchnej časti zobrazí nový cenník, avšak nebudú v ňom žiadne položky. Pre zobrazenie všetkých položiek je potrebné stlačiť ikonu oka v pravej časti zobrazenia.

  • Následne sa zobrazia všetky položky v systéme a jedným klikom viete buď vybrať všetky položky alebo si postupne vyberiete len tie, ktoré skutočne chcete mať zahrnuté v danom cenníku.

Screenshot 2024-04-08 at 09.50.03.png
  • Ak máte vybrané všetky potrebné položky, je možné ešte zmeniť cenu každej položky jednoduchým prepísaním. Nie je potrebné ukladať túto zmenu, nakoľko sa uloží hneď po zadaní.

Výber cenníku je jednoduchý a viete ho vybrať vo webadmine ale aj v aplikácii Papaya POS.

  • Pre výber cenníku v rámci webového rozhrania prejdite na sekciu AdministráciaPokladne a pre danú pokladňu zvoľte cenník podľa potreby.

  • Pre nahratie tejto zmeny do pokladne je ešte potrebné stlačiť ikonu dvoch šípiek.

Screenshot 2024-04-08 at 10.08.31.png

Úprava cenníka

  • Zmena cenníka v aplikácii sa robí cez NastaveniaEditácia menu - kliknutím na ikonu tri bodky vpravo hore a následne vyberiete zmeniť cenník.

Pozor, v prípade že v cenníku nemáte žiadne položky, taktiež sa nič nezobrazí v pokladni medzi položkami.

Pre akúkoľvek zmenu v rámci položiek a kategórii je potrebné nahrať nové zmeny do pokladne. Viete tak urobiť cez spomínané dve šípky v rámci zobrazenia pokladní vo webovom rozhraní alebo v aplikácii cez Nastavenia Editácia menuImportovať menu (Ak sa táto možnosť nenachádza v ponuke, nájdete ju v troch bodkách v pravom hornom rohu).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.